HUKUM MENDOAKAN ORANG MATI

Apa yang terdapat di dalam al-Quran, al-Hadis, contoh yang boleh diambil dari
perbuatan para sahabat dan amalan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpegang
dengan manhaj salaf hanyalah amalan berupa doa. Sememangnya doa orang-orang beriman
diterima oleh Allah dan akan sampai kepada orang yang telah mati jika si Mati itu beriman.
Namun berdoa yang dimaksudkan bukanlah dengan cara mentahlilkan, meyasinkan dan
membacakan al-Quran beramai-ramai untuk si Mati sebagaimana yang dilakukan oleh orangorang
awam (orang-orang jahil) dan para pembuat bid’ah.
Mendoakan si Mati adalah sunnah hukumnya dan dibolehkan apabila mencontohi
sunnah Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat baginda atau amalan
orang-orang Salaf as-Soleh. Kemudian terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk
diterima atau ditolak. Penjelasan ini adalah bersandarkan kepada ayat-ayat di bawah ini:
وَالَّذِینَ جاءُ وْا مِنْ بَعْدِ ھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَ بِالاِیْمَانِ.
“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka itu akan berkata: Wahai
Tuhan kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum
kami”. (QS. Al-Hasyr, 59:10)
رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابِ.
“Ya Tuhan kami! Berilah keampunan kepadaku dan kedua ibu bapaku dan
sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (Hari Kiamat).” (QS. Ibrahim,
14:41)

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ.
“Dan minta ampunlah bagi dosa-dosamu dan bagi orang-orang yang
beriman”. (QS. Muhammad,47:19)
Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana yang terdapat pada
dua ayat di atas termasuk perbuatan ibadah bukan bid’ah. Walaupun ayat-ayat ini
merupakan hujjah, tetapi ia tidak menerangkan atau mengajar bagaimana cara berdoa selain
yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, tabi’in
dan tabi’u at-tabi’in yang dikenali sebagai para Salaf as-Soleh.
Apa yang dilakukan oleh mereka yang menetapkan hari-hari tertentu, bulan-bulan
tertentu atau kerana sesuatu sempena yang khusus dengan mengadakan majlis yasinan atau
tahlilan maka itu adalah bid’ah yang diada-adakan. Ayat-ayat yang lalu menganjurkan agar
orang beriman berdoa untuk dirinya sendiri, untuk saudara-maranya yang beriman sama ada
yang masih hidup atau yang telah mati (hanya begitu sahaja) tidak lebih dari itu dan tidak
pernah diajar bagaimana ianya dikerjakan.
Sesiapa yang menganjurkan atau mencipta cara-cara tertentu yang diada-adakan
dengan membaca al-Quran dan berdoa seperti menganjurkan majlis yasinan dan tahlilan
sebagaimana yang dilakukan oleh aktivis bid’ah sekarang sedangkan tidak pernah disarankan
oleh al-Quran, diajar atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam dan
para sahabat, maka ia telah melakukan bid’ah yang ditolak dan diharamkan. Nabi sallallahu
‘alaihi wa sallam telah memperingatkan tentang perkara-perkara yang sengaja dicipta dan
diada-adakan dengan sabdanya:
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَیْسَ عَلَیْھِ أمْرُنَا فَھُوَ رَدٌّ
“Sesiapa yang melakukan sesuatu amal yang bukan dari perintah kami (Allah
Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya) maka amalan itu tertolak”. [33]
مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا ھَذَا مَا لَیْسَ مِنْھُ فَھُوَ رَدٌَّ. رواه البخارى ومسلم.
“Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalamurusan (agama) kami ini
sedangkan ia bukan (dari kami) maka ia tertolak”. [34]
مَنْ صَنَعَ اَمْرًا عَلَى غَیْرِ اَمْرِنَا فَھُوِ رَدٌّ
“Barangsiapa yang mencipta suatu urusan (agama) yang bukan atas suruhan
kami, maka ia tertolak (bid’ah)”.

tertentu seperti mengkhususkan suatu majlis untuk tujuan berdoa atau upacara pembacaan
ayat-ayat tertentu dari al-Quran yang bertujuan untuk menghadiahkan (mengirim) pahalanya
kepada orang mati sedangkan tidak ada suruhan atau contoh dari syara, maka segala
dakwaan itu adalah suatu pembohongan terhadap Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam dan
merupakan perbuatan bid’ah yang sesat bukan bid’ah hasanah sebagaimana yang
disangkakan.
Orang-orang yang sengaja membohongi Nabi Muhammad salallahu ‘alahi wa-sallam
terutamanya pada perkara-perkara akidah, ibadah atau agama, ia akan menerima azab yang
pedih, sebagaimana peringatan yang telah disampaikan oleh baginda melalui hadisnya:
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْیَتَبَوَّأ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. الحدیث المتواتر.
“Sesiapa yang berbuat dusta (pembohongan) atas (nama)ku,maka hendaklah
dia bersiap untuk menerima tempat duduknya dari api neraka”. [35]
Tidak ada penetapan masa, hari, tempat dan cara dalam beribadah kecuali yang telah
ditetapkan oleh al-Quran dan ditunjuk-ajar serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu ‘alaihi wa sallam. Apa pun jenis amal-ibadah sama ada berdoa atau membaca al-
Quran apabila dilakukan seorang diri, beramai-ramai, diubah-suai, diadakan beberapa
peraturan dan ditentukan cara-caranya, maka ia termasuk perbuatan bid’ah lebih-lebih lagi
apabila pahala bacaannya diniatkan untuk dihadiahkan (dikirim) kepada orang mati.
Begitu juga dengan majlis-majlis kenduri arwah, tahlilan, yasinan, selamatan dan
sebagainya yang masih dilakukan oleh masyarakat Islam Nusantara, di mana semua
perbuatan tersebut amat nyata tidak ada keterangan atau suruhan dari al-Quran dan al-
Hadis. Dalam larangan yang berkaitan dengan hal-hal bid’ah seperti ini kita boleh mengambil
hadis Nabi yang melarang pengkhususan ibadah, seperti mengkhususkan ibadah dimalammalam
tertentu atau berpuasa dihari-hari tertentu:
عَنْ أبِى ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَتَخُصُّوا لَیْلَةَ الْجُمْعَةِ بِقِیَامِ مِنْ بَیْنِ
اللَّیَ الِى ، وَلاَ تَخُصُّ وا یَ وْمَ الْجُمْعَ ةِ بِصِ یَامٍ مِ نْ بَ یْنِ اْلأیَّ امِ اِلاَّ أنْ یَكُ ونَ فِ ى صَ وْمٍ ی َوْمُھُ
أحَدكُمْ.
“Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam: Janganlah kamu
khususkan malam Jumaat untuk melakukan ibadah antara malam-malam yang lain
dan janganlah kamu menentukan Hari Jumaat sahaja untuk berpuasa antara hari-hari
yang lain, kecuali memang singgah puasa (tidak secara langsung) yang dikerjakan
oleh seseorang kamu.”

Menetapkan malam-malam tertentu sebagai malam sunnah untuk beribadah jika
tidak ada suruhan, tidak ada contoh dan tidak ada keizinannya dari syara (al-Quran dan al-
Hadis), yang hanya dilakukan semata-mata kerana meniru (taklid) kepada perbuatan yang
diada-adakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab adalah amalan bid’ah, bukan
ibadah atau sunnah dan ditolak oleh syara serta perlu ditinggalkan dan dijauhi oleh orangorang
yang beriman. Allah Subhanahu wa ta’ala tidak menerima setiap amalan yang
dianggap bid’ah. Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak menerima (menolak) ibadah yang tidak
mencontohi Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam kerana baginda diutus sematamata
untuk memberi contoh tauladan dalam melaksanakan ibadah, sebagaimana dijelaskan
dalam firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
لَقَ دْ كَ انَ لَكُ مْ فَ ى رَسُ وْلِ اللهِ اُسْ وَةٌ حَسَ نَةٌ لِمَ نْ كَ انَ یَرْجُ وْا اللهَ وَالیَ وْمِ اْلاَخِ رَ وَذَكَ رَ اللهَ
كَثِیْرًا.
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu tauladan (contoh ibadah)
yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan
(kedatangan)Hari Kiamat serta dia banyakmengingati Allah”. (QS. Al-Ahzab, 33:21)
Ayat ini telah menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam diutus
hanyalah semata-mata untuk dijadikan contoh dalam mengamalkan setiap ibadah jika
seseorang itu mahu amal-ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesiapa yang
ingkar, menolak atau enggan mematuhi dan mencontohi Nabi Muhaammad salallahu ‘alaihi
wa-sallam dalam mengerjakan ibadah termasuklah bentuk bagaimananya ( كَیْفِی َّةٌ ) dan caracaranya
dalam melaksanakan setiap ibadah maka dia telah melakukan bid’ah dan menolak
(mengenepikan) peranan Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan. Hadis sahih di atas ini juga
telah dikuatkan lagi oleh beberapa hadis yang berikut:
عَنْ اَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ اُمَّتِيْ یَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبَى . قَ الُوْا : یَارَسُ وْلَ اللهِ وَمَ نْ یَ اْبَى؟ قَ الَ مَ نْ اَطَ اعَنِيْ دَخَ لَ الْجَنَّ ةَ وَمَ نْ
عَصَانِيْ فَقَدْ اَبَى.
“Dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu dari Nabi salallahu ‘alaihi wa-sallam
bersabda: Setiap umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Para
sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Siapakah orang yang enggan itu? Rasulullah
menjawab: Sesiapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga dan sesiapa yang
durhaka kepadaku maka sesungguhnya dia telah enggan”. [37]
Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam telah pun menunjuk ajar, menerang,
melaksana dan menentukan sah batalnya hukum-ahkam dalam syara yang wajib dijadikan
contoh dan dipatuhi oleh setiap mukmin. Sesiapa yang menyalahi cara dan bagaimananya
(kaifiat) Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wa sallam serta para sahabat melaksanakan

Iklan
  1. aslmkm……………maaf.kl kt2 sy da yang salah…………ni untk mndoakn org yang sdh mati .tu crnya bgmn.sdgkn dlm islam kn d amalan yg tdk hlg wkt dbw mati?trmksh aslmkm………

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Iklan
%d blogger menyukai ini: